Moscow

42.900.000 ₫ 38.610.000 ₫

Check Availability

Loại Tours: Tour hằng ngày
Thời gian: 8 Ngày, 7 Đêm
Số lượng người tối đa: Không giới hạn
Vị trí: Russia, Moscow
Được đánh giá:

Bạn đang đặt cho Tour trải nghiệm Moscow và Sankt-Peterburg

Gửi đi

CHI TIẾT ĐẶT HÀNG CỦA BẠN:

Overview

Tour’s Location

Đang tải bản đồ

Tour’s Program

Similar Tours

Tours Nearby Tour trải nghiệm Moscow và Sankt-Peterburg

Partner Information

Supperadmin

Xác minh

  • Số điện thoại
  • ID Card
  • Giấy chứng nhận du lịch
  • Email
  • Social media

Reviews

Không có đánh giá

Viết 1 nhận xét

  • Ngủ
  • Vị trí
  • Dịch vụ
  • Vệ sinh
  • Phòng