BẢNG GIÁ TOUR DU LỊCH CHÂU Á

STT HÀNH TRÌNH NGÀY KHỞI HÀNH HÀNG KHÔNG GIÁ TOUR (VNĐ)
SINGAPORE
1 SINGARPORE
(4 NGÀY 3 ĐÊM)
20/10 VN 12.900.000
28/10 VJ 11.990.000
11:25/11 11.990.000
23/12 12.900.000
30/12 13.990.000
23;30;31/12 SINGAPORE
AIRLINES
15.590.000
23;24;26/01/2023 17.900.000
SINGAPORE – MALAYSIA
2 SINGAPORE – MALAYSIA
(5 NGÀY 4 ĐÊM)
16/11 : 23/11
MALAYSIA – SINGAPORE
VN 11.990.000
11/10 11.500.000
16;25;29/10 11.990.000
09/11 11.990.000
04;11/12 11.990.000
21/12 13.990.000
THÁI LAN
3 THÁI LAN
(5 NGÀY 4 ĐÊM)
18/10 VJ 6.990.000
15;29/10 6.790.000
19;26/11 6.790.000
10/12 6.790.000
      BALI – INDONESIA
4 ĐẢO NGỌC BALI
(4 NGÀY 3 ĐÊM)
28/10 VJ 11.990.000
30/10 10.590.000
11;13;20;25/11
và 09;11/12
10.590.000
23;25/12 12.990.000
22/01/2023 13.590.000
23/01/2023 17.990.000
25/01/2023 13.990.000
TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP
5 DUBAI
(6 NGÀY 5 ĐÊM)
22/10 VÀ 10/11 EK 28.990.000
23/11 31.990.000
   ẤN ĐỘ
6 ẤN ĐỘ
(6 NGÀY 5 ĐÊM)
21/10 VÀ 25/11 VN 17.990.000
HÀN QUỐC
7 HÀN QUỐC
(5 NGÀY)
19;21;26/10 VÀ 02;23/11 VÀ 14/12 VJ 13.990.000
HÀN QUỐC (MIỄN VISA)
8 HÀN QUỐC
(5 NGÀY 4 ĐÊM)
25/10 FLY
GANGWON
13.990.000
08;22;29/11 13.990.000
06;13/12 13.990.000
HÀN QUỐC
(6 NGÀY 5 ĐÊM)
13;15;20;22;27;29/10 14.990.000
05;10;12;17;19;24;26/11 14.990.000
01;03;08;19;15;17/12 14.990.000
NHẬT BẢN
9 NHẬT BẢN
(6 NGÀY 5 ĐÊM)
28/10 VÀ 09;23/11 VN 34.900.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0211.3720.497