Tour Du Lịch Bảo Tàng Phòng Không Không Quân – Rạp Xiếc

Những năm tháng hào hùng của dân tộc Việt Nam, những minh chứng lịch sử như còn sống mãi với thời gian. Ở mỗi một quốc gia thì quân đội đều là những đội ngũ vô cùng quan trọng để bảo vệ đất nước, đó là những nơi tuyệt mật và không phải ai cũng có thể tiếp cận. Hơn nữa Bộ đội phòng không, không quân được một bảo tàng lưu giữ quá trình phát triển, sự hình thành của bộ đội phòng không, không quân trong cả hai cuộc kháng chiến cứu nước năm xưa. Đó chính là Bảo Tàng Phòng Không Không Quân. 

Đặt tour ngay Gọi điện xác nhận địa điểm xuất phát
Danh mục:

  Thông tin đặt tour

  Ngày khởi hành

  No, thank you. I do not want.
  100% secure your website.
  Powered by

  0211.3720.497